codigo QR
linea cuadro
auzoz auzoko
autobus zerbitzua
bus
cuadro publi
cuadro publi
cuadro publi
cuadro publi
Legezko Oharra
Datuak babesteko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean ezarritakoaren arabera interesdunak, datuak jasotzean, informatua izateko eskubidea du. Horren arabera, zuk emango dizkiguzun datu pertsonalak ez direla fitxategi edo Datu-base batean jasota geratuko jakinarazi nahi dizugu. Datu horiek zure eskaria erantzuteko bakarrik erabiliko dira.

ERABILERA BALDINTZAK
http://www.junetorri.com web orria erabiltzeko arauak lege abisu honetan ezarritakoak dira, Espainiako legeen arabera. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web orria eta bertako zerbitzu eta edukiak modu egokian erabiltzeko, indarreko legeak, fede ona, onartutako erabilerak eta ordena publikoaren kontra egin gabe.

LSSI Legea betez, jakinarazi nahi dizugu web orri hau eta bertako material guztia AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresari dagozkiola. IFZ: A-01.018258 ; Helbidea: Zankueta Poligonoa, z/g 01468 Amurrio (Araba) (Gasteizko Merkataritza Erregistroa, 226. Liburukia, Anonimoen Ataleko 126. Liburua, 63. Folioa, 1.335. Orria, 1980/02/01 datako 1. Inskripzioa).

http://www.junetorri.com web orria edo bere zatiak ezin izango dira erreproduzitu, bikoiztu, kopiatu, saldu, berriro saldu edu ustiatu, helburu komertzial baterako edo beste edozein helburutarako, ez badu gure konpainiak berariaz onartzen.

Halaber, debekatuta dago web orria bidegabeki erabiltzea, AUTOBUSES CUADRA, S.A. enpresaren kontra edo hirugarren baten kontra, edo edonola ere kalteak eragitea edo web orriaren funtzionamendu normala oztopatzea.

Materialak aldatu edo material horiek beste erabilera baterako erabiltzea, erregistratutako markaren eskubideak bortxatzea bat da.

ARDURA MUGATUA
AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresa ez da hirugarrenen aurrean erantzule izango, zuzeneko edo zeharkako edozein kalte ekonomikoren, edo bezeroen edo irabazien galeraren aurrean, http://www.junetorri.com web orriaren ondoriozko erabilera batengatik.

LOTURAK BESTE WEBGUNE BATZUEKIN
Web orri honek AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak kudeatzen ez dituen beste atari edo web orri batzuekin loturak izatekotan, sozietate honek adierazten du ez daukala orri horiekiko kontrolik, eta ez dela horietako edukien erantzule. Web honetan agertzen diren loturak erreferentzia informatibo soilak izango dira, eta ez da bertako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen baloraziorik egingo. AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak edozein unetan edozein lotura ezabatzeko eskubidea dauka. Edozein kasutan, AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak ez dauka erantzukizunik hirugarren horiek ematen dituzten zerbitzuen gainean, horiekin lotuta egon daitezkeen erreklamazio edo salaketak egotekotan.

AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresak ez du erantzukizunik izango hiperesteka egiten den web orrian dauden edukien gainean, ezta bertan dauden informazio eta adierazpenen gainean ere.
Ezin izango da www.junetorri.com web orrian dauden zerbitzu edo eduki bat bera ere kopiatu, ez zatika, ezta osorik ere.

Hiperesteka jartzen den web orrian ez da AUTOBUSES CUADRA S.A. enpresari dagokion markarik, izen komertzialik, errotulurik, izenik, logotiporik edo esloganik egongo
borde desarrollo
Copyright © 2013 AUTOBUSES CUADRA S.A. - Eskubide guztiak erreserbatuta.
pie pagina